Information om utbildning av drev-, viltspår och grytprovsfunktionärer under 2024

1. Bakgrund och syfte

SvTK har fått 873 000 kr. från Naturvårdsverkets Viltvårdsfond.

Vi har i vår ansökan angett att vi ska använda dessa pengar till att:

Utbilda alla aktiva drev-, viltspår- och grytdomare inom gällande provregler, samt utbilda provledare/kommissarier och domare på SKK Start. Svenska Taxklubben har beslutat att införa SKK Start som anmälnings- och rapporteringssystem under 2024. Målet är att använda SKK Start fullt ut från 1 oktober 2024 på drevproven och från 1 januari 2025 på viltspårproven. SKK Start är främst en fråga för lokalklubbarna att införa för att administrera prov, lägga upp prov och rapportera prov och för domarna att döma proven.

2. Projektets genomförande och avslut

Projektet måste genomföras 2024. Det är pengarna från Naturvårdsverket som finansierar hela projektet och då måste vi vara klara under 2024. HS står för samtliga kostnader. (Kost och logi samt reseersättning.) Vi har valt att ha konferenserna i maj för att ge lokalklubbarna optimalt med tid att införa SKK Start. Perioden framåt är semester, NM och SM i viltspår, jakt och drevprov.                                                                     

Projektet skall avrapporteras senast 2025-04-01 till Naturvårdsverket.

Drev

Två utbildningskonferenser, en i södra Sverige och en i norra Sverige, den 25 maj. Obligatoriskt deltagande, två deltagare/lokalklubb. Inbjudan kommer.                                                                                                                     

Syfte: Utbilda på SKK start drev.  (Lägga in prov, döma hund, genomföra ett kollegie). Diskutera erfarenheter från säsongen 2023/24.          

Därefter sker vidareutbildning av samtliga domare i lokalklubbens regi, så att systemet kan användas från och med 1 oktober 2024. HS stöttar denna lokala utbildning vid behov. HS står för alla kostnader i samband med lokalklubbarnas utbildning.

Viltspår

Viltspårkonferens, två dagar, 18/19 maj 2024. Inbjudan utskickat till alla lokalklubbar. Obligatoriskt deltagande, en representant från varje lokalklubb.
                                                                                                                                                   Syfte: En dag, bedömning/genomgång av gällande regler. En dag, utbildning SKK start viltspår.

Därefter skall alla lokala domare utbildas under sommaren/hösten 2024 på SKK Start viltspår. Målet är att SKK Start skall vara infört 1 jan 2025. HS står för alla kostnader i samband med lokalklubbarnas utbildning.

Gryt

En konferens i september. Deltagare: Samtliga grytprovsdomare samt elever
Syfte: Utbildning av domare och praktisk jakt.  HS står för alla kostnader.

Frågor
Drev:
Per Jonsson, 070-810 0121 per.jonssson@taxklubben.org,
Gerhard Lilliestierna, 070-286 8676 gerhardlilliestierna@yahoo.se
Göran Meisjö, 070-640-9861 sekreterare.svtk@taxklubben.org

Viltspår:       
Ann Bengtsson, 070-545 8199 annakonda76@hotmail.com
Marie Jacobsson, 070-521 9820 marie.louise.jacobsson@gmail.com
Håkan Sjöberg, 070-345 9007 hakan.n.sjoberg@gmail.com

Gryt:
Johan Axelsson, 070-950 0042 johan.axelsson@taxklubben.org

Vinnare av vandringspriser för 2023 korade!

SvTK har utsett vinnarna av vandringspris för året 2023

Bronstaxen vann Landagårdens Nisse, ägare Anna-Karin Sundqvist

Måsebopokalen vann Segergårdens Fozzi, ägare Ing-Marie Jonsson

100 års skålen vann Örnbergets kennel, ägare Elisabeth Rhodin och Jill Hector

Vi gratulerar vinnarna och tackar för ett väl utfört arbete.

Svar från SKK:s jakthundskommitté på Svenska Taxklubbens skrivelse rörande tidsplanen för när viltspåren ska administreras i SKK Start

För en tid sedan skickad Svenska Taxklubben en skrivelse till SKK där vi vände oss mot tidsplanen för när senast viltspåren ska administreras i SKK Start. Inlägget och skrivelsen kan läsas här: Inlägg om SKK Start

Nu har SKK svarat. Deras svar lyder:
”Här kommer svar från jakthundskommittémötet där er inkomna skrivelse gällande datum för SKK Start viltspår diskuterades. Kommittén beslutade att välkomna alla klubbar redan nu, men att flytta fram sista datum då samtliga viltspår ska administreras och registreras via SKK Start till 1 juli 2025.
Mvh 
Eva Ekfeldt/SKK”

Protokollsutdraget från Jakthundskommittén kan läsas här: Protokollsutdrag

Välkomna att delta i Webbinarie den 16 april med taxens hälsa i centrum

År 2024 är det år då klubbens medlemmar ska se över hur vi med strategier och mål försöker få en friskare, trevligare och hållbarare tax. Denna kväll får vi en intressant rapport om hur taxen står sig gentemot alla andra raser i Sverige när det gäller sjukdomar och dödsfall. Alla taxar är inte försäkrade i Agria men materialet på över 600.000 hundar ger oss en bra bild över taxens hälsostatus. Alla kan delta, klicka vidare hur du kan anmäla dig till webbinariet som äger rum 19.00 – 21.00 den 16 april

Rygghälsa

Sedan 1a juni 2021 finns möjligheten för de taxägare som så önskar, att på frivillig basis få sin tax ryggröntgad. Resultatet registreras i SKKs Hunddata, enligt principerna för ett hälsoprogram nivå 1. (Endast central registrering av veterinära undersökningsresultat.)

Detta kan till exempel jämföras med ögonlysning av taxar som också sker på frivillig basis men som samtidigt är en stark rekommendation i RAS, och som de flesta uppfödare följer. Ju fler undersökta djur, desto bättre slutsatser kan forskningen dra.

Mer om screeningprogrammet och tillvägagångssätt kan du läsa på SKKs sida i ämnet:

https://www.skk.se/sv/uppfodning/halsa/halsoprogram/intervertebral-disc-disease-ivdd/

Vi kommer löpande publicera uppdaterade listor över ryggröntgade taxar. Du hittar listan under fliken ”Avel” och under rubriken ”Rygg”

Röntgenbild som visar två förkalkade ryggdisker.

Svenska Taxklubben har fått 873 000 kr från viltvårdsfonden

Pengarna skall användas för utbildning för drev, spår och gryt samt utbildning när vi ska börja använda SKK start.

Detta är jättekul att vi nu får medel för dessa aktiviteter.

Vi återkommer med mer info om och när dessa utbildningar och aktiviteter skall ske.

Frågor kan mailas till sekreterare Göran Mejsjö så samlar vi svaren i kommande information.

Här kan ni läsa beslutet från Naturvårdsverket